Kooperativbevægelsen i Matagalpa

Arlen-Siu-familie

I maj og juni 2007 gennemførte bondebevægelserne UNAG og ATC en undersøgelse af kooperativbevægelsen i Matagalpa. De vigtigste resultater:

  • Undersøgelsen dækkede 12 af Matagalpas 13 kommuner og identificerede 48 kooperativer og bondeforeninger. Der er formodentlig flere.
  • 13 er tilknyttet ATC. 19 er tilknyttet UNAG. Resten er tilknyttet andre organisationer og projekter, eller er uafhængige.
  • Kvinderne er ret velrepræsenteret i medlemskaren med 43%. (Blandt andet fordi UNAG, NGOen FUMDEC og organisationen FEMUPROCAN alle organiserer særlige kvindekooperativer.)
  • Mellem en fjerdedel og en tredjedel af kooperativerne kan betragtes som værende aktive økonomiske organisationer med daglige aktiviteter. En anden tredjedel har et vist foreningsliv men fører ikke regelmæssigt regnskab. Den sidste tredjedel må betragtes som “hvilende” organisationer med meget få aktiviteter (måske har de en lille lånekasse, som deler penge ud en gang om året eller sjældnere, måske samles de kun, når der kommer et projekt forbi).
  • En tredjedel af bønderne har sikker ejendomsret til deres jord med gyldigt skøde. En anden tredjedel har usikker adgang til jorden med et forældet skøde, en salgskvittering, eller blot dokument på, hvor mange år de har boet der. En sidste tredjedel har intet papir på den jord de dyrker.

Kooperativerne vurderer at deres vigtigste problemer er:

  • Manglende finansiering af produktionen og manglende ressourcer til markedsføring.
  • Svag administration.
  • At staten ikke har en politik til gavn for landbrugsproduktionen.
  • Kooperativernes ledelser ikke lever op til deres ansvar, medlemmerne mangler viden om kooperativer og deres drift, medlemmerne har ikke ejeskabsfølelse over deres organisationer.

Yderligere oplysninger

Du kan downloade et dansk resume af undersøgelsen her:

Mellemamerika Komiteen arbejder med 10 kooperativer og bondeforeninger i Matagalpa. Du kan finde dem her:

Matagalpa-siderne på Svensblog.


San Ramon landskab

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s