Matagalpa-ord

Beneficio el Sol

 • ADDAC

Asociación para la Diversificación y Desarrollo Agrícola Comunal. En privat nicaraguansk projekt-NGO, der arbejder med bæredygtig udvikling, især i Matiguas, San Ramon og La Dalia, hvor de har stiftet kooperativer blandt de bønder, som de arbejder med.

 • Andre organisationer

En række andre organisationer udover ATC og UNAG er aktive i kooperativsektoren i Matagalpa. Mens ATC og UNAG er landsdækkende interesseorganisationer for bønder er de andre enten projekt-NGOer eller lokale sammenslutninger af kooperativer. Blandt de første: ADDAC og FUMDEC. Blandt de sidste: CECOCAFEN, ECOOPAN, FEMUPROCAN. UCA-San Ramon. UCA-La Dalia.

 • ATC

Asociacion de Trabajadores del Campo – Landarbejderforbundet. ATC er en sandinistisk organisation, der organiserer landarbejdere på store godser, og daglejere og også organiserer landarbejdere, der kæmper for at få jord. I de tilfælde hvor de vinder, betyder det at ATC også organiserer kooperativer. I Matagalpa driver ATC bl.a. fagforeninger for godsarbejdere, en sygekasse med klinik og apotek, og en kooperativafdeling. ATC-Nicaragua har en hjemmeside hos CLOC (Congreso Latinamericano de Organizaciones Campesinas)

 • Bonde

En landmand, der fortrinsvis bruger sin egen og sin families arbejdskraft på gården, og udover at producere til salg også producerer til sig eget bord. Bondeklassen i Nicaragua har en rig kultur, med både indianske og spanske rødder. Læs artikler om bønder på Svensblog.

 • Bonde til bonde programmet

Programa Campesino a Campesino (PCAC). Et uddannelsprogram i UNAG, der går ud på at udbrede bæredygtige landbrugsteknikker blandt småbønder i Nicaragua. Programmet bygger på en filosofi om, at bønder uddanner bønder og at bønder kan selv. Programmet er en succeshistorie i Nicaragua, med afsmitning langt ud over programmets egne egne grænser, og er en hjørnesten i UNAGs bud på småbondebrugets overlevelse og udvikling i Nicaragua. Læs mere hos MS.

 • Bondesammenslutning eller -forening

Asociacion. En i Nicaragua juridisk anerkendt not-for-profit organisationsform. Foreningen drives af en bestyrelse, som vælges af kontingentbetalende medlemmer. Den må ikke opbygge overskud og er derfor mest velegnet til aktiviteter, hvor overskuddet skal ende i den enkelte familie (sociale projekter) mens den er dårligt egnet til aktiviteter, hvor en fælles kapital skal yngle. En forening skal registreres i Indenrigsministeriet.

 • CECOCAFEN

Central de Cooperativas de Cafe del Norte -De Nordlige Kaffekooperativers Central. En fælles virksomhed stiftet af en række kooperativer i Matagalpa, der har kaffe som deres vigtigste produktion, med henblik på egen eksport af deres kaffe. De 11 medlemskooperativer har ca. 2.000 medlemmer. CECOCAFEN er er økonomisk succeshistorie med en betydelig markedsandel, især opbygget gennem salg af økologisk kaffe og salg gennem fair-trade kanaler. CECOCAFEN har en tilknytning til UNAG men er økonomisk, socialt og politisk en selvstændig faktor i Matagalpa. Den lønnede administration sluger dog meget af overskuddet, og har væsentligt meget at sige i forhold til den demokratiske struktur. Læs mere hos Kirkekaffe.

 • ECOOPAN

Empresa Cooperativa de Productores Agroindustriales del Norte R. L – En relativ ny kooperativ virksomhed stiftet af 8 bondeorganisationer i Matagalpa med i alt 21 medlemskooperativer og et medlemstal på 2,280 bønder. Formålet er at forbedre markedfsøringen af bøndernes fødevareproduktion – majs, bønder og grøntsager. Ideen er at gøre for majs og bønner, hvad CECOCAFEN gjorde for kaffe. Blandt andet arbejder ECOOPAN for at oprette en majsmels-fabrik i Sebaco for at forsyne tortilla-bagerene i Esteli,. Jinotega og Matagalpa med majsmel. ECOOPAN har en nær tilknytning til UNAG, dets formand er UNAG-Matagalpas næstformand

 • FEMUPROCAN

La Federación de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua – Føderationen af Kvindelige Landmænd i Nicaragua. Organiserer ca. 4.200 kvinder i 100 grupper (herunder 60 kooperativer) i 7 af Nicaraguas departementer. Grupperne er typisk landsbygrupper af nære naboer. I Matagalpa er FEMUPROCAN tilstede i 11 af departamentets kommuner med i alt ca. 30 kvindegrupper. 11 af grupperne er i Terrabona. Besøg FEMUPROCAN (sp.).

 • FUMDEC

Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario. Projekt-NGO, der startede i kølvandet på Mitch-katastrofen i 1998 med genopbygningshjælp til kvinder på landet. Har blandt andet organiseret kvindekooperativer i Terrabona sammen med FEMUPROCAN.

 • Kooperativ

Cooperativa. En i Nicaragua juridisk anerkendt for-profit organisationsform. Det drives af en bestyrelse, der vælges af en generalforsamling af andelshavere. Andelsprincippet er 1 person, 1 andel og skal efter loven drives efter solidariske principper. Et kooperativ svarer til et dansk andelsselskab. Kooperativer må gerne samle overskud og er derfor velegnet til at drive fælles forretninger, hvor kapitalen gerne skal yngle (lånekasser, fælles indkøb, fælles salg). Organisationsformen kræver megen administration og er tung at danse med, hvis man blot skal administrere sociale projekter. Kooperativer registreres i Arbejdsministeriet. Overbygninger som Kooperativcentraler (organiseret om en fælles aktivitet) og –unioner (organiseret indenfor et geografisk område) er kooperativer af 2. grad, som har andre kooperativer som medlemmer.

 • Las Tunas

Under den globale kaffekrise (1999-2001) krakkede en lang række kaffegodser i Matagalpa. Tusinder af landarbejdere bliver sat ud af hus og hjem, mange sulter og flygter til byen. Statslige reaktioner handler om hjælp til kriseramte godsejre, ikke sultende landarbejdere. ATC med Isaac (“Chaco“) Jaen stiller sig i spidsen for demonstrationer og vejspærringer ved landsbyen Las Tunas i Sebaco. Efter flere års kamp indgås Las Tunas aftalen: en minijordreform, som overdrager fem krakkede og pantsatte kaffegodser til 500 landarbejdere på lempelige vilkår. De stifter Las Tunas kooperativet sammen. Yderligere 3,000 familier loves jordlodder til fødevareselvforsyning (et løfte der endnu ikke er holdt).

 • Manzana

Overflademål som i Nicaragua bruges i stedet for hektar eller acre. 1 Manzana er lig ca 0,7 hektar eller 7.000 kvadratmeter. 1 manzana er lig 100 gange 100 varas (det nicaraguanske mål, der bruges i stedet for en meter eller en yard).

Et handelskooperativ bestående af fire landbrugsorganisationer og tre NGO-er, der forhandler en linje af økologisk kaffe, te, honning og marmelader i Managuas supermarkeder. Kooperativet er gennem sin tilknytning til sandinistfronten FSLN blevet importør af kunstgødning (et oliebiprodukt), som importeres billigt fra Venezuela, som distribueres til bønder landet over gennem lokale bondeorganisationer og kooperativer, blandt andet Joaquin Ochoa kooperativet i Terrabona.

 • Projekt-NGO

En NGO (Non Governmental Organization) er egentlig bare en Ikke-Statslig Organisation, men i Nicaragua og mange andre udviklingslande skelnes der tit mellem NGOer som grupper af professionelle, der arbejder for en målgruppe (f.eks. fattige, kvinder, bønder, børn) og bevægelser og medlemsorgansationer (fagforeninger, kooperativer), der er deres egen målgruppe. Projekt-NGOer kritiseres for typisk at drives af deres ansatte som en slags konsulentvirkomhed, der er på evig jagt efter nye projektdonorer. Jobbevarelse kan blive et lige så vigtigt mål som sociale eller udviklingsmæssige hensigter, og målgruppen bliver et redskab til fundraising fremfor at være dem, der egentlig burde bestemme i en udviklingsproces. For kritik af NGO-isering af Nicaraguas sociale bevægelser, læs denne artikel i Envio (eng.).

 • PROMAT 1 og 2

Programa Matagalpa. Et udviklingsprojekt, iværksat som et samarbejde mellem UNAG, ATC og Mellemamerika Komiteen for udvikle og afprøve udviklingsprocesser indenfor produktion, organisation og markedsføring blandt kooperativer i Matagalpa. PROMAT 1 (1999-2003) arbejdede med 6 kooperativer. PROMAT 2 (2004-2007) fortsatte arbejdet med disse 6 kooperativer og udbredte erfaringen til 4 andre. Mere om PROMAT.

 • UCA San Ramon og UCA La Dalia

Union de Cooperativas Agropecuarias – Union af Landbrugskooperativer. Disse to kooperativunioner organiserer kaffekooperativer i henholdsvis San Ramon La Dalia. Det er stærke organisationer med lønnet administration og direktører, begge er medstiftere af CECOCAFEN. Arbejdsdelingen er at UCAen organiserer produktionen, mens CECOCAFEN organiserer salget. Begge er tilnyttet UNAG. UCA San Ramon driver en ordning, hvor turister kan bo i og opleve et kaffekooperativ.

 • UNAG

Union Nacional de Agricultores y Ganaderos – Landsforbundet af landmænd og kvægavlere. UNAG er en af Nicaraguas stærkeste folkelige bevægelser. UNAG organiserer fortrins små-, mellemstore og store bønder. UNAG i Matagalpa har 9,000 medlemmer i 39 kooperativer og foreninger samt 2,000 småbønder, der får rådgivning og uddannelse igennem Bonde til bonde programmet. Besøg UNAG-Matagalpa.

Matagalpa-siderne på Svensblog. Terrabona

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s